”Комитет за Свободна, Демократична и Независима Беларус”-България.

Информационно съобщение

Българският международен обществен ”Комитет за Свободна, Демократична и Независима Беларус” е неправителствена организация, създадена по инициатива на граждани от Република България, които са заинтересовани от развитието на исторически съществуващите културни взаимоотношения с народа на Република Беларус. Комитетът си поставя задача обмен на натрупания български опит в преходния период на Р.България от една тоталитарна система към построяване на демократично общество върху принципите на евро-атлантическата ценности.
Цели на комитета:

да спомага за присъединяване на Р.Беларус към НАТО и ЕС;
да трасира конкретни стъпки в това направление;
да развива и утвърждава духовните ценности на гражданските демократични общества в Република България и Република Беларус;
да защитава човешките права Р.България и Р.Беларус;
да подпомага двустранните отношения между Р.България и Р.Беларус;
да подпомага създаването на доброжелателни и дългосрочни контакти между демократичните институции на Р.България и Р.Беларус;
да набира средства по всички направления за финансирането на неправителствените организации Беларус;
да организира и да провежда конференции, семинари, симпозиуми, дискусии, кръгли маси, съвместно с гражданските, обществените и политическите организации на Беларус на тема европейската интеграция и икономическите реформи;
да способства за интеграцията на Русия в единната европейска архитектура на ОССЕ чрез Република Беларус;
да подготвя и създава независими средства за за масова информация, способстващи свободния обмен на информацията; - информационни бюлетини, вестници, списанияза събитията в Беларус в България и др.
Ако Вие сте съгласни и споделяте целите и задачите на нашия комитет, молим Ви да изразите своята финансова подкрепа на посочената по-долу банкова сметка, при съблюдаване на българското законодателство.
Комитетът запазва правото на анонимност на дарителите.

Дарителска сметка:ОББ, клон ”Фр.Нансен”, банков код 20078205; сметка в лева и валута 1026366518; адрес, България, София 1463, бул. Патриарх Евтимий 80 а, ет. 3, тел/факс (+3592) 9274072, 0889-200141.
"Комитет за Свободна, Демократична и Независима Беларус” работи в тясно сътрудничество с Атлантическия Клуб в България и Българския Хелзински Комитет; www.ksdnb.